Committees

Committees

Chair

Goh Yew Lin

Members

Prof Arnoud De Meyer (Treasurer)
Geoffrey Wong
Yong Ying-I

Chair

Yong Ying-I

Members

Chng Kai Fong
Prof Arnoud De Meyer
Heinrich Grafe
Doris Sohmen-Pao

Chair

Geoffrey Wong

Members

Sanjiv Misra
David Goh
Alex Lee

Chair

Yee Chen Fah

Members

Warren Fernandez
Lim Mei
Jovi Seet

Chair

Liew Wei Li

Members

Prof Qin Li-Wei
Benjamin Goh
Vivien Goh
Dr Kee Kirk Chin
Clara Lim-Tan

Chair

Alan Chan

Members

Odile Benjamin
Prof Chan Heng Chee
Dr Geh Min
Heinrich Grafe
Khoo Boon Hui
Lim Mei
Dr Stephen Riady
Priscylla Shaw
Prof Gralf Sieghold
Andreas Sohmen-Pao
Prof Bernard Tan
Dr Tan Chin Nam
Tan Soo Nan
Wee Ee Cheong

Mario Choo
David Smith
Wang Xu
Christoph Wichert
Yang Zheng Yi
Elaine Yeo
Zhao Tian