Committees

Chair
Goh Yew Lin

Members
Prof Arnoud De Meyer (Treasurer)
Geoffrey Wong
Yong Ying-I

Chair
Yong Ying-I

Members
Chng Kai Fong
Prof Arnoud De Meyer
Heinrich Grafe
Doris Sohmen-Pao

Chair
Geoffrey Wong

Members
Sanjiv Misra
David Goh
Alex Lee

Chair
Yee Chen Fah

Members
Warren Fernandez
Lim Mei
Jovi Seet

Chair
Liew Wei Li

Members
Prof Qin Li-Wei
Benjamin Goh
Vivien Goh
Dr Kee Kirk Chin
Clara Lim-Tan

Chair
Alan Chan

Members
Odile Benjamin
Prof Chan Heng Chee
Choo Chiau Beng
Dr Geh Min
Heinrich Grafe
Khoo Boon Hui
Lim Mei
JY Pillay
Dr Stephen Riady
Priscylla Shaw
Prof Gralf Sieghold
Andreas Sohmen-Pao
Prof Bernard Tan
Dr Tan Chin Nam
Tan Choo Leng
Tan Soo Nan
Wee Ee Cheong

Mario Choo
Guo Hao
David Smith
Wang Xu
Christoph Wichert
Elaine Yeo
Zhao Tian