Results: National Piano & Violin Competition 2021

The results of each round of competition will be updated here accordingly once they have been released. Participants are numbered in performance order.

Congratulations to all participants who have moved on to the next round!

Winners

Violin Artist Finals [Updated, 4:30pm]

(2) Dai Ailin – 1st
(1) Chien Chin – 2nd

--

Winners

Piano Artist Finals [Updated, 1:00pm]

(2) Kuo, Lyu-Yan – 1st
(4) Sean Gan Chu Chao – 1st
(8) Chong Jun Hao – 3rd

Winners

Violin Senior Finals [Updated, 4.40pm]

(3) Javan See Kaiyi – 1st
(5) Alyssa Goh Hui Yi – 2nd
(2) Joel Hoe Kai-En – 3rd

Winners

Violin Intermediate Finals [Updated, 4.45pm]

(3) Hannah Pang Hsien Han – 1st
(8) Cheng Wang Hoi, Jacob Reuben – 2nd
(1) Hee Le-Shaine – 3rd
(5) Low Peng Guan – 3rd

--

Winners

Violin Junior Finals [Updated, 12.30pm]

(4) Sophia Ann Fang – 1st
(1) Liu Yu An Annie – 2nd
(8) Elise Loh Xin En – 3rd
(5) Lim Yongren Yuto – Honourable Mention

Advancing to Finals

Violin Artist Semi-Finals [Updated, 7:00 pm]

(1) Chien Chin
(2) Dai Ailin

--

Advancing to Finals

Violin Senior Semi-Finals [Updated, 4:00 pm]

(2) Joel Hoe Kai-En
(3) Javan See Kaiyi
(5) Alyssa Goh Hui Yi

--

Winners

Piano Senior Finals [Updated, 11.40am]

(10) Joshua Lau Jin Quan – 1st
(8) Justin Low Ren Kai – 2nd
(7) Jaden Tan Yu Xuan – 3rd
(4) Chen Guangyuan – Honourable Mention

Winners

Piano Intermediate Finals [Updated, 5:30pm]

(15) Chen Jing - 1st
(16) Meng YiRuiXue Jessie - 1st
(20) Ng Ee Oon - 3rd
(9) Xu Ruojin - Honourable Mention

--

Advancing to Finals

Violin Intermediate Semi-Finals [Updated, 4:45pm]
(1) Hee Le-Shaine
(3) Hannah Pang Hsien Han
(5) Low Peng Guan
(8) Cheng Wang Hoi, Jacob Reuben

--

Advancing to Finals

Violin Junior Semi-Finals [Updated, 1:45pm]
(1) Liu Yu An Annie
(4) Sophia Ann Fang
(5) Lim Yongren Yuto
(8) Elise Loh Xin En

--

Winners

Piano Junior Finals [Updated, 12:20pm]
(5) Luther Ong Boon Khang – 1st
(2) Li Zihan – 2nd
(1) Kuah Jiun Kai – 3rd
(11) Low Ze Jun Jerry – 3rd

--

Advancing to Semi-Finals

Violin Senior Quarter-Finals [Updated, 11:45am]

(2) Joel Hoe Kai-En
(3) Javan See Kaiyi
(4) Isabelle Ong Li Xin
(5) Alyssa Goh Hui Yi
(6) Ng Ee-Jun

Advancing to Finals

Piano Artist Semi-Finals [Updated, 6pm]
(2) Kuo, Lyu-Yan
(4) Sean Gan Chu Chao
(8) Chong Jun Hao

--

Advancing to Semi-Finals

Violin Artist Quarter-Finals [Updated, 4:30pm]
(1) Chien Chin
(2) Dai Ailin
(3) Yap Qin

--

Advancing to Semi-Finals

Violin Intermediate Quarter-Finals [Updated, 2pm]
(1) Hee Le-Shaine
(3) Hannah Pang Hsien Han
(5) Low Peng Guan
(7) Maximus Chia Chen Fong
(8) Cheng Wang Hoi, Jacob Reuben

--

Advancing to Finals

Piano Senior Semi-Finals [Updated, 1.30pm]
(4) Chen Guangyuan
(7) Jaden Tan Yu Xuan
(8) Justin Low Ren Kai
(10) Joshua Lau Jin Quan

--

Advancing to Semi-Finals

Violin Junior Quarter-Finals [Updated, 11.45am]
(1) Liu Yu An Annie
(4) Sophia Ann Fang
(5) Lim Yongren Yuto
(6) Asher Ng An Sheng
(7) Low Peng Yang
(8) Elise Loh Xin En

Advancing to Finals

Piano Junior Semi-Finals [Updated, 4.15pm]
(1) Kuah Jiun Kai
(2) Li Zihan
(5) Luther Ong Boon Khang
(11) Low Ze Jun Jerry
(14) Ethan Xuan Lei Peleg
(15) Xie Yuheng Louis

Piano Intermediate Semi-Finals [Updated, 1.30pm]

(6) Joshuanne Yeh Su En
(9) Xu Ruojin
(11) Wong Enya Claire
(15) Chen Jing
(16) Meng YiRuiXue Jessie
(20) Ng Ee Oon

Advancing to Semi-Finals

Piano Junior Quarter-Finals Results [Updated, 4.50pm]

(1) Kuah Jiun Kai
(2) Li Zihan
(5) Luther Ong Boon Khang
(7) Wee Gin Xuan
(11) Low Ze Jun Jerry
(12) Wu Qixuan Robinson
(14) Ethan Xuan Lei Peleg
(15) Xie Yuheng Louis

Piano Senior Quarter-Finals Results [Updated, 1pm]
(3) Lim Shi Han
(4) Chen Guangyuan
(5) Nicholas Jun Jie Till
(6) Lin, Shih-En
(7) Jaden Tan Yu Xuan
(8) Justin Low Ren Kai
(10) Joshua Lau Jin Quan

Advancing to Semi-Finals

Piano Artist Quarter-Finals Results [Updated, 4.40pm]
(2) Kuo, Lyu-Yan
(4) Sean Gan Chu Chao
(5) Xu Jiapeng
(8) Chong Jun Hao

Piano Intermediate Quarter-Finals Results [Updated, 1.40pm]
(3) Jolene Chow Kit Mun
(4) Goh Xin Yi
(6) Joshuanne Yeh Su En
(7) Fong Jean Ann
(9) Xu Ruojin
(11) Wong Enya Claire
(15) Chen Jing
(16) Meng YiRuiXue Jessie
(17) Tok Min
(20) Ng Ee Oon

PIANO

Piano Junior

 1. Kuah Jiun Kai
 2. Li Zihan
 3. Leong Jie Ying Elise
 4. Dorotheus Koh Chian Yee
 5. Luther Ong Boon Khang
 6. Sun Yikai
 7. Wee Gin Xuan
 8. Jovie Ling Jia Xin
 9. Ma Chun Yin Phyllis
 10. Ray Zhong Yun Feng
 11. Low Ze Jun Jerry
 12. Wu Qixuan Robinson
 13. Wong Zhixuan Nicole
 14. Ethan Xuan Lei Peleg
 15. Xie Yuheng Louis

Piano Intermediate

 1. Lim Tze Kai Iden
 2. Cheong Zhi Xian Lucas
 3. Jolene Chow Kit Mun
 4. Goh Xin Yi
 5. Wong Zhen Wei
 6. Joshuanne Yeh Su En
 7. Fong Jean Ann
 8. Yu Zhuo Joanne
 9. Xu Ruojin
 10. Koh Wan-Qi Kirsten
 11. Wong Enya Claire
 12. Aimi Fujii
 13. Zeng Canran
 14. You An Lin
 15. Chen Jing
 16. Meng YiRuiXue Jessie
 17. Tok Min
 18. Yuen Wai Mun Janelle
 19. Aydan Oh YiQi
 20. Ng Ee Oon

Piano Senior

 1. Tan Jiok Fong Jaden
 2. Joshua Kyle Lam
 3. Lim Shi Han
 4. Chen Guangyuan
 5. Nicholas Jun Jie Till
 6. Lin, Shih-En
 7. Jaden Tan Yu Xuan
 8. Justin Low Ren Kai
 9. Darrell Lim
 10. Joshua Lau Jin Quan

Piano Artist

 1. Jet Stephen Co Chong
 2. Kuo, Lyu-Yan
 3. Clarissa Amanda
 4. Sean Gan Chu Chao
 5. Xu Jiapeng
 6. Wang Huang Hao Jia
 7. Chio Jia Le
 8. Chong Jun Hao

VIOLIN

Violin Junior

 1. Liu Yu An Annie
 2. Rebekah Tan Yin Hui
 3. Choo Han Yu Audrey
 4. Sophia Ann Fang
 5. Lim Yongren Yuto
 6. Asher Ng An Sheng
 7. Low Peng Yang
 8. Elise Loh Xin En
 9. Caitlynn Cheng Li-Anne
 10. Anne Adair McChesney

Violin Intermediate

 1. Hee Le-Shaine
 2. Foong Shu Yan Ashley
 3. Hannah Pang Hsien Han
 4. Ethan Chong Gin Leen
 5. Low Peng Guan
 6. See Ee Yann Jenelle
 7. Maximus Chia Chen Fong
 8. Cheng Wang Hoi, Jacob Reuben

Violin Senior

 1. Gwee Kang Ting
 2. Joel Hoe Kai-En
 3. Javan See Kaiyi
 4. Isabelle Ong Li Xin
 5. Alyssa Goh Hui Yi
 6. Ng Ee-Jun

Violin Artist

 1. Chien Chin
 2. Dai Ailin
 3. Yap Qin
 4. Madeline Goh
 5. Farah Wu
 6. Thanatat Sriaranyakul