National Piano & Violin Competition 2023: Results

Results

Participants are listed in performance order.

Piano Junior

Newman Tong Kaihan - First Prize Winner
Alexander Christian Tiemroth - Second Prize Winner
Foo Ming En - Third Prize Winner

Piano Intermediate

Ethan Xuan Lei Peleg - First Prize Winner
Luther Ong Boon Khang - Second Prize Winner
Ma Chun Yin Phyllis - Third Prize Winner

Piano Senior

Adrian Tang - First Prize Winner
Kayden Yap Shi Jie - Second Prize Winner
Goh Kai Cheng - Third Prize Winner

Piano Artist

Joshua Lau Jin Quan - First Prize Winner
Long Jing Xuan - Joint Third Prize Winner
Lee Ann - Joint Third Prize Winner

Violin Junior

Chua Suen Ern - First Prize Winner
Cathy Chen Xi - Joint Second Prize Winner
Yoojun Curtis Lee - Joint Second Prize Winner
Wu Yueer Angela - Honourable Mention

Violin Intermediate

Kaleb Toh Yi Chao - First Prize Winner
Low Peng Yang - Second Prize Winner
Lim Yongren Yuto - Third Prize Winner

Violin Senior

Low Peng Guan - First Prize Winner
Foo Yue Ning - Second Prize Winner
Cheng Wang Hoi Jacob Reuben - Third Prize Winner

Violin Artist

Zou Meng - First Prize Winner
Zou Zhang - Second Prize Winner
Datsiuk Leonid - Third Prize Winner

Finals

(4) Zhu Feiyang Jasmine
(5) Newman Tong Kaihan
(10) Alexander Christian Tiemroth
(18) Theodore Penn Hur
(19) Foo Ming En

Semi-Finals

(4) Zhu Feiyang Jasmine
(5) Newman Tong Kaihan
(7) Li Hao Yang Kayden
(10) Alexander Christian Tiemroth
(12) Liew Yi Xian Joston
(13) Earnest Ng Tian Zhi
(15) Ler Zi An Ed
(16) Lim Xin Yuu Xavier
(18) Theodore Penn Hur
(19) Foo Ming En

Quarter-Finals

(1) Li Wuna Leona
(2) Sun Yikai
(3) Wong Guan Yu
(4) Zhu Feiyang Jasmine
(5) Newman Tong Kaihan
(6) Sim Ai Ying Elinor
(7) Li Hao Yang Kayden
(8) Elyssa Toh Min See
(9) See Hui Qi
(10) Alexander Christian Tiemroth
(11) Kang HongYe Nathan
(12) Liew Yi Xian Joston
(13) Earnest Ng Tian Zhi
(14) Isabelle Ooi Yun Er
(15) Ler Zi An Ed
(16) Lim Xin Yuu Xavier
(17) Dorotheus Koh Chian Yee
(18) Theodore Penn Hur
(19) Foo Ming En
(20) Yuan Bo Xu

Finals

(6) Asher Seow
(13) Ma Chun Yin Phyllis
(16) Fang Yanli Edward
(17) Luther Ong Boon Khang
(19) Ethan Xuan Lei Peleg

Semi-Finals

(6) Asher Seow
(9) Wang Borui Borain
(11) Cao Junwei
(12) Isabel Kuan Yun Chun
(13) Ma Chun Yin Phyllis
(15) Di Dongtianhui
(16) Fang Yanli Edward
(17) Luther Ong Boon Khang
(18) Libby Chan Rui Qi
(19) Ethan Xuan Lei Peleg

Quarter-Finals

(1) Lim Jing Rui
(2) Yap Hao Ming Darren
(3) Tong Yong Kang
(4) Wu Qixuan Robinson
(5) Lim Tze Kai Iden
(6) Asher Seow
(7) Tristen Yuwee Ng
(8) Wee Gin Xuan Constance
(9) Wang Borui Borain
(10) Zheng Feilin
(11) Cao Junwei
(12) Isabel Kuan Yun Chun
(13) Ma Chun Yin Phyllis
(14) Alicia Mandy Lim
(15) Di Dongtianhui
(16) Fang Yanli Edward
(17) Luther Ong Boon Khang
(18) Libby Chan Rui Qi
(19) Ethan Xuan Lei Peleg
(20) Joshuanne Yeh Su En

Finals

(4) Chen Guangyuan
(5) Goh Kai Cheng
(7) Kayden Yap Shi Jie
(9) Adrian Tang

Semi-Finals

(3) Ong Weng Yee
(4) Chen Guangyuan
(5) Goh Kai Cheng
(7) Kayden Yap Shi Jie
(9) Adrian Tang

Quarter-Finals

(1) Yu Jingwen
(2) Wong Enya Claire
(3) Ong Weng Yee
(4) Chen Guangyuan
(5) Goh Kai Cheng
(6) Jaden Tan Yu Xuan
(7) Kayden Yap Shi Jie
(8) Wee Kai Xuan
(9) Adrian Tang
(10) Aydan Oh Yi Qi

Finals

(3) Long Jing Xuan
(4) Lee Ann
(8) Joshua Lau Jin Quan

Semi-Finals

(3) Long Jing Xuan
(4) Lee Ann
(6) Fong Zi Ying
(8) Joshua Lau Jin Quan

Quarter-Finals

(1) Michelle
(2) Zongxi He
(3) Long Jing Xuan
(4) Lee Ann
(5) Wang Chien Jou
(6) Fong Zi Ying
(7) Fong Kai De
(8) Joshua Lau Jin Quan

Finals

(8) Cathy Chen Xi
(10) Chua Suen Ern
(11) Wu Yueer Angela
(15) Yoojun Curtis Lee

Semi-Finals

(1) Khew Jing Kai Kaden
(3) Mason Chua Yukai
(6) Wong Kai Xuan Travis
(8) Cathy Chen Xi
(10) Chua Suen Ern
(11) Wu Yueer Angela
(14) Andrei Slobodyanyuk
(15) Yoojun Curtis Lee

Quarter-Finals

(1) Khew Jing Kai Kaden
(2) Anastasha Suchin Quek Nhang Munshi
(3) Mason Chua Yukai
(4) Alyssa Anne Low Min Hui
(5) Giselle Ang Zi Qi
(6) Wong Kai Xuan Travis
(7) Elliot Lim Yuheng
(8) Cathy Chen Xi
(9) Kate Lim Ke Jia
(10) Chua Suen Ern
(11) Wu Yueer Angela
(12) Arissa Grace Teo
(13) Chiu Lok Yaen Esther
(14) Andrei Slobodyanyuk
(15) Yoojun Curtis Lee

Finals

(3) Lim Yongren Yuto
(4) Low Peng Yang
(8) Kaleb Toh Yi Chao

Semi-Finals

(1) Valerie Libby Kojongian
(3) Lim Yongren Yuto
(4) Low Peng Yang
(8) Kaleb Toh Yi Chao
(9) Chia Min Cher
(10) Isabel Heng Ai Ping

Quarter-Finals

(1) Valerie Libby Kojongian
(2) Mira Chin Yirui
(3) Lim Yongren Yuto
(4) Low Peng Yang
(5) Teia Lee En Ting
(6) Choo Han Yu Audrey
(7) Liu Yu An Annie
(8) Kaleb Toh Yi Chao
(9) Chia Min Cher
(10) Isabel Heng Ai Ping

Finals

(1) Foo Yue Ning
(3) Cheng Wang Hoi Jacob Reuben
(6) Low Peng Guan

Semi-Finals

(1) Foo Yue Ning
(2) Joanne Chan
(3) Cheng Wang Hoi Jacob Reuben
(6) Low Peng Guan
(7) Adele Evangeline Wee En Shuen

Quarter-Finals

(1) Foo Yue Ning
(2) Joanne Chan
(3) Cheng Wang Hoi Jacob Reuben
(4) Mikaela Ong Kay Lin
(5) Regan Madison Ho
(6) Low Peng Guan
(7) Adele Evangeline Wee En Shuen

Finals

(2) Datsiuk Leonid
(4) Zou Zhang
(7) Zou Meng

Semi-Finals

(2) Datsiuk Leonid
(4) Zou Zhang
(5) Tricia Ng En Lin
(7) Zou Meng

Quarter-Finals

(1) Zhu Zunzun
(2) Datsiuk Leonid
(3) Earnest Cheng Yi Syu
(4) Zou Zhang
(5) Tricia Ng En Lin
(6) Tsao Wei Chun
(7) Zou Meng